Na premierze Kiss the Beast byłem prawie dwa lata temu, ale dziś to jest zupełnie inne piwo. Zniknął przymiotnik Belgian, co dostaliśmy w zamian?