Wild & Funky z browaru Maryensztadt

4
1583

Czy mamy już polskie lambiczi? Trzy piwa z serii Wild & Funky z Browaru Maryensztadt w tym: Straight Lambic, Flanders Red Ale i Sour American Brett Ale.
Premiera o 10:00.

4 KOMENTARZE

  1. Zgodnie z art. 26 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 Belgia zgłosiła 2 nazwy „Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek” oraz „Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lam-bic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek” jako nazwy gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) spełniające wymogi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Nazwy „Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek” oraz „Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek” zarejestrowano wcześniej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2301/97 3 , nadając im świadectwa specyficznego charakteru, i chroniono jako gwarantowane tradycyjne specjalności bez zastrzegania nazwy zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2082/92 4 , zastąpionym art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 5 , a obecnie są one chronione zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

    Czytaj więcej na Prawo.pl:
    https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2016-174-24,68640066.html

  2. Samobój z tymi butelkami. Gdyby były ze 2-3 razy mniejsze, wziąłbym po jednej. Gdyby były chociaż 0,5, wziąłbym lambik i flandersa.
    No a tak, wziąłem samego flandersa. Na razie stoi. Wypiję, jak będzie jakaś większa okazja.

Leave a Reply