Po Świętach wszyscy są jeszcze trochę rozleniwieni, przymuleni, no to trzeba by rzucić jakąś petardę. Albo granata!!! (Tak, wiem, że prawidłowo powinno być granat). 1 ze 100 pytań, a w nim jeszcze raz o granatach.