Wbijajcie na livestream z okazji 25k na Facebooku. Pytania zadajemy tutaj.