Na Brackiej Jesieni nagrywałem w pierwszy dzień degustacje piw z browarów Fabrica Rara, Pinta i Brokreacja. W dzień drugi nagrałem film z serii ulicami, ale to dopiero za parę dni.