Kolejny, po witbierze odcinek [piwnych stylów]. Tym razem zajmiemy się porterem angielskim, czyli pierwszym koncerniakiem w historii świata. Czym się różni od porteru bałtyckiego, co go łączy ze stoutami, jak powinien smakować? Będzie też kilka słów o słynnej London Beer Flood, czyli londyńskiej powodzi piwnej.

A jeszcze dziś degustacja ikony stylu, czyli London Porteru z Fuller’sa.